Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák soós-design Bt. (székhely: 5100 Jászberény, Botond u. 7 adószám: 21836279-1-16, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: soós-design Bt.
A szolgáltató székhelye: 5100 Jászberény, Botond u. 7.
A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: soosdesign@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 16 06 008877
Adószáma: 21836279116
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Szolnoki Cégbíróság
Telefonszám: +36 30 243 2618
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webhold Internet Bt.

Tel: +36 20 314 26 91

info@wp-tarhely.hu

Alapvető rendelkezések 

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

1.2. Jelen ÁSZF módosításig hatályos. 

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme: A https://.soosandrea.com weboldalon látható alkotások, az ezekről készült fotók és a hozzájuk tartozó tartalom mind az alkotó, Soós Andrea tulajdona és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény értelmében szerzői művek és a törvényben foglalt jogvédelem alatt állnak. Az itt említett szerzői művek bármely jogosulatlan felhasználása jogsértés és a törvényben foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.

1.4. Rendelkezésre állás. 

Adatkezelési szabályok 

1.5. A soós-design Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://soosandrea.com/adatvedelmi-iranyelvek/ címen. 

Adattovábbítási nyilatkozat

A fizetés során checkbox bejelölésével elfogadásra kerül a következő Adattovábbítási nyilatkozat:

“Tudomásul veszem, hogy a soós-design Bt. (5100 Jászberény, Botond u. 7.) adatkezelő által a https://www.soosandrea.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.”

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

1.6. A megjelenített eredeti műalkotások és termékek online vásárolhatók meg. A termékek ára alanyi adómentes, így a megjelenített összeg a bruttó összeg, mely áfát nem tartalmaz. A webshop indulásakor tájékoztatásig a csomagolás és a szállítás díja ingyenes.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, ez például a képek keretben történő látványának megjelenítésénél fordul elő, erről a leírás pontos tájékoztatást ad. 

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. 

Rendelés menete 

1.9. A Vásárló kifejezi a vásárlási szándékát, elindítja a folyamatot a Kosárba helyezéssel. A kosárba helyezést követően a kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyőn. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a kosárba helyezett termékek listáját a Webshop jobb felső sarkban található „Kosár” gombra kattintva, a megjelenő felületen tekintheti át a rendelést.

1.10. Kosár. A megvásárlás előtt áttekintheti a kosárba tett termékeket, azok közül törölhet, illetve törölheti a kosár teljes tartalmát. A kosárba helyezés semmilyen kötelezettséggel nem jár a Felhasználó felé.

1.11. Fizetési lehetőségek: biztonságos online bankkártyás fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül. A szállítás nyitási időszakban visszavonásig ingyenes.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

1.13. A megrendelések feldolgozása: A megrendelések feldolgozása legkésőbb a rendelés leadását követő munkanapon 17:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-5 munkanapon belül. Eredeti, egyedi alkotások esetén 1-2 munkanapon belül, nem azonnal rendelkezésre álló prémium nyomatok esetén 4-5 munkanapon belül kerül feladásra. 

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

Elállás joga 

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

1.17. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni – postán vagy elektronikus úton küldött levél útján – elektronikusan a soosdesign@gmail.com e-mail címre vagy postai úton a Soós Andrea, 1066 Budapest, Zichy J. u. 30. levelezési címre.

Minőségi garancia, tanúsítvány, eredetiség 

1.18. A korlátozott kiadású prémium minőségű művészi nyomatot aláírt és számozott hiteles tanúsítvány kíséri, mely közvetlenül az alkotó által kerül kiállításra. A prémium minőségű, limitált szériás printek vászonra vagy fotópapírra kerülnek nyomtatásra.  A Giclée művészi nyomat készítése a nyomtatás új, korszerű módja, mely megfelel a művészek, a gyűjtők és a múzeumok legmagasabb elvárásainak.

Nincs galéria felár és az eredetiség garantált, minden eredeti mű az alkotó Soós Andrea saját munkája, tervezése, készítése.

Panaszkezelés 

1.19. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webshop ügyfélszolgálati címével:

+36 30 243 2618 soosdesign@gmail.com 

Vegyes rendelkezések 

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság/Törvényszék illetékességét. 

Jászberény, 2020. június hó 22. nap